Výnosy a rizika při investování do akcií společnosti Apple

Ceny akcií společnosti Apple mají rostoucí trend po mnoho z posledních let, ale cílem článku není pouze snaha o vyzdvihnutí pozitiv, ale také poukázání na potenciální hrozby, které by tento skvělý vývoj mohly v budoucnu přibrzdit či úplně zastavit.

V roce 2007 zahájila společnost Apple (AAPL) prodej výrobků pod označením iPhone, což vedlo k obrovskému úspěchu. Vize zakladatele společnosti Steva Jobse se uskutečnila, protože Apple byl schopen zachytit a zamotat do svých sítí nový typ zákazníků v rámci svého hardwarového a softwarového impéria. Výsledný dopad na akcie společnosti byl ještě působivější. Začalo to kolem $12 za akcii a pokračovalo to i přes globální finanční krizi k $130 za akcii o 8 let později. Výnosy spojené s držením těchto akcií se zdají být neomezené. Jsou tu však také rizika, která by investoři mohli ignorovat až do chvíle, kdy se pevné zdi společnosti Apple začnou hroutit směrem dolů? Článek se na tuto otázku pokusí odpovědět.

Vývoj cen akcií společnosti Apple v průběhu posledních 10 let

Zdroj: www.google.com/finance, AAPL

Výnosy spojené s držbou akcií společnosti Apple

Pokud jste měli dostatek štěstí (někteří to mohou nazvat skvělým nápadem), abyste si dokázali představit dopad iPhonů na zisk a marže společnosti Apple, a investovali jste do těchto akcií před deseti lety, měli byste nyní být u vytržení z výnosů, které pobíráte díky vaší pozici. A zatímco cena akcie nepřetržitě ignorovala směr pohybu trhů (z větší části) v rámci vzestupné trajektorie, tak stále zůstává otázka, jestli budoucí výnosy převáží rizika. Podívejme se na čtyři body:

Většina analytiků se shoduje na tom, že ceny akcií společnosti Apple jsou hnány přes prodeje iPhonů. Penetrace na nové trhy zejména díky úspěchu v Číně budou do značné míry určovat, zda je společnost schopná vytvářet silný meziroční růst. Společnost může také prozkoumat nové oblasti, mezi něž lze zařadit herní konzole, streamingové služby, hodinky či jiné věci k nošení a trh s TV/DVD/set-top boxy. Tyto výrobky můžou vytvářet cesty pro budoucí růst, ale nebudou hnát krátkodobé výnosy směrem nahoru v horizontu 2 let ve srovnání s očekávanou poptávkou po iPhonech.
V dubnu 2014 společnost oznámila tzv. „capital return“ program ve formě odkupu vlastních akcií a zvyšování dividend, které odměňují stávající akcionáře. Očekává se, že v roce 2015 proběhne další podobné oznámení, které se projeví i v roce 2016.
P/E poměr přesahuje 17x, což je lehce nad oceněním společnosti Standard & Poor’s, s očekávaným růstem, který bude rychlejší v porovnání s trhem, což vytváří extrémně atraktivní valuaci.
Silná pozice hotovosti v rozvaze společnosti je zmiňována mnohými jako katalyzátor růstu, nebo bude mít přinejmenším dopad na další odkupy vlastních akcií.

Rizika spojená s držbou akcií společnosti Apple

Je těžké konkurovat silnému růstu cen akcií, který bude dle očekávání pokračovat i nadále, ale investoři by neměli přehlížet možná rizika. Znovu bude důraz kladen na iPhony v krátkodobém horizontu. Zpomalení růstu a penetrace na trhu se smartphony by mohla být exponenciálně bolestivější pro Apple, protože více než polovina jejich současných příjmů pochází právě z produktů iPhone. Zpomalení v některém z následujících příkladů může významně snížit P/E a cenu akcií: celkový růst na trhu se smartphony, růst podílu iPhonů na trhu nebo pronikání do Číny. Vzhledem k tomu, že predikce analytiků v rámci tržeb z prodeje iPhonů mají býčí charakter pro letošní rok, tak by v dalším roce mohly být spatřeny negativní „sázky“ na vývoj cen akcií a meziroční pokles tržeb, který by poslal P/E směrem dolů.

Budoucí růst je závislý na nové kategorii výrobků nebo na výrobku, který by dokázal nově vymezit nějakou současnou kategorii. Někteří skeptici se diví, proč se společnost tak zajímá o vrácení svých peněz přes odkupy vlastních akcií a dividend, a to místo reinvestice těchto prostředků do výzkumu a vývoje nebo při nových akvizicích. Existuje zde riziko, že společnost nebude schopná udržet svou inovativní strategii i v budoucnu, protože za peníze, které má k dispozici dnes, se nesnaží objevovat technologii zítřka.

Závěr článku

Slovo Apple je synonymem pro růst a inovace, protože dokázalo zachytit mnoho dolarů ze strany zákazníků přes produkty v oblasti osobních počítačů (Mac), smartphonů (iPhone), tabletů (iPad) či multimediálních přehrávačů (iPod). Rizika však leží především v budoucí schopnosti společnosti udržet stávající zákazníky a zároveň oslovit další na nových trzích. Nové technologie dělají zákazníky nevypočitatelnými, protože ti chtějí jen to nejnovější a nejlepší, takže věrnost jedné značce může být obětována pro vlastnění dalšího skvělého zařízení třeba od značky jiné. Rizikem je, že společnost Apple nebude připravena v okamžiku, kdy přijde nová vlna výrobků na trh.