Rozhovor: Jan Hájek (hosté 2. české investiční konference)

I šachy jsou dobrá průprava k investičnímu myšlení, domnívá se Ján Hájek. Dalším expertem, který přijal pozvání stát se řečníkem na 1. České investiční konferenci, jejíž partnerem je Klub investorů, je Ján Hájek. Jaká byla jeho cesta k investování a proč právě tento obor jej tolik zaujal? To vše a mnohem více se dočtete níže.

2. ročník České investiční konference se koná 5. a 6. listopadu 2015 v Praze. Více informací naleznete zde:

Ján Hájek působí na akciovém trhu od roku 1994, původně jako akciový analytik, portfolio manažer a proprietary trader. Manažerem podílového fondu ISČS Top Stocks je od jeho založení v srpnu 2006. Tento fond investuje do koncentrovaného portfolia tvořeného přibližně 25 společnostmi, které jsou obchodované na trzích v USA a v Evropě a které jsou vybírány s ohledem na jejich dlouhodobý růstový potenciál. Podrobnější informace o fondu a jeho manažerovi lze nalézt na www.investicnicentrum.cz/topstocks/ nebo se na cokoliv můžete Jána zeptat přímo na webu konference zde.

Jak jste se dostal k investování?

Moje první investice souvisela s první vlnou kupónové privatizace, ale dá se říct, že teprve, když jsem odešel z první vysoké školy a začal studovat na VŠE v Praze, tak jsem se také začal více zajímat o akciové trhy. Poté, co jsem v knihovně VŠE objevil jednu knížku a přečetl si ji, dospěl jsem k závěru, že by to mohla být práce, která mě bude dlouhodobě bavit.

Co Vás nejvíce přitahuje na akciových trzích a investování obecně?

Investování je intelektuálně náročné. Není lehké přijít na to, která společnost bude úspěšná a která ne. Současně to je nesmírně inspirující povolání, často potkávám velmi zajímavé lidi, od kterých se mohu něco nového naučit. A také je to velmi spravedlivé povolání – úspěšnost každého investora je jasně kvantifikovatelná a dlouhodobě odpovídá míře úsilí, které bylo vynaloženo. Nedá se na nic vymlouvat.

Máte nějaký vzor mezi investory, popř. knihu nebo web, který můžete doporučit?

V době, kdy jsem snil o kariéře profesionálního šachisty, jsem pochopil, že má smysl studovat partie těch nejlepších hráčů, a toto myšlení jsem si přenesl i do investování. Knihy byly a jsou i nadále mým největším zdrojem poznání. Určitě bych doporučil nedávno vydanou knížku od Frederika Vanhaverbeka: Excess Returns, ani ne tak kvůli ní samotné, přestože je to skvěle sepsaný souhrn všech důležitých myšlenek a správných postupů při investování, jako spíše kvůli obsáhlému rejstříku literatury, kterou stojí za to přečíst a ze které i autor této knihy čerpal. I když jsem mnohé knížky z tohoto rejstříku již přečetl, jsem rád, že jsem tam objevil i knížky, o jejichž existenci jsem dosud nevěděl a na které se těším. Vzorů mezi investory mám několik. Můj investiční styl však nejvíce ovlivnil Philip Fisher, jehož myšlenky lze nalézt v knížkách Common Stocks and Uncommon Profits a Conservative Investors Sleep Well.

 

Jak vypadá Váš pracovní den?

Můj pracovní den je z větší částí dne naplněn studiem v kanceláři – čtením analýz, zpráv a článků a posloucháním konferenčních hovorů. Několikrát do roka vyjíždím i na investorské konference, kde se potkávám s managementy jednotlivých firem, a i s dalšími lidmi, kteří mi mohou pomoci pochopit podnikatelský model analyzované společnosti. Krása tohoto povolání je také v tom, že někdy člověk pracuje, i když nesedí v kanceláři – na dobrý nápad můžete přijít i na dovolené, nebo i po práci v hospodě – začátkem každé úspěšné investice je identifikace nějakého silného trendu společenského chování, k čemuž stačí mít jenom otevřenou hlavu a pozorně sledovat/poslouchat své okolí. Samozřejmě každý takovýto prvotní investiční nápad musí být podpořen následnou důkladnou analýzou.

Máte Twitter, Facebook nebo LinkedIn, kde Vás lidé mohou sledovat?

Na Twitterovském účtu @ISCS_Top_Stocks lze nalézt informace o dění ve fondu, zejména pak odkazy na všechny články, které jsem napsal, rozhovory se mnou a pravidelné měsíční zprávy o fondu – většinu toho lze také nalézt na domovských stránkách fondu www.investicnicentrum.cz/topstocks. Také často retweetuji zajímavé články a odkazy na lidi, které stojí za to sledovat. Sám Twitter používám jako vlastní noviny, můj den většinou začíná čtením zpráv v mém Twitterovském toku zpráv. Facebookové stránky pro šíření informací o fondu nepoužívám a na LinkedIn mám jenom standardní profil se základními informacemi o mně a o fondu, který spravuji.

Jste zvědaví, co zajímavého Ján Hájek na 2. České investiční konferenci přednese? Staňte se účastníkem této jedinečné akce a budete si to moci osobně vyslechnout a případně se s tímto řečníkem seznámit. Navštivte webové stránky konference www.ceskainvesticnikonference.cz a dozvíte se podrobnější informace.